internetové přenosy a archivace

Přímé internetové přenosy z kulturních a sportovních akcí. Přenos je zajišťován 1-4 kamerami, dle požadavků klienta. Přímý přenos je vysílán na webových stránkách www.yotiva.tv, kde je také k dispozici archivní část pro uložení všech záznamů, které je možno, dle domluvy, zpřístupnit divákům na dohodnutou dobu.

Na klientské webové stránky či prezentace lze také umístit aktivní odkaz na předmětný záznam, tzn. že se potenciální divák může seznámit s obsahem přenosu přes tyto webové stránky klienta.
foto1 foto2
© 2006-2011 Yotiva a.s.